Fundament

KORN180 er i tæt familie med Café Finns Paraply, som er en social café i et alkohol- og stoffrit miljø, hvor mennesker mødes til god mad og en kop kaffe med mere. Begge steder hviler på en stor indsats fra frivillige ildsjæle samlet under samme ledelse og styregruppe.

KORN180 og Café Finns Paraply´s styregruppe repræsenterer det lokale erhvervsliv, udsatteområdet og de frivillige kræfter. Styregruppens hovedformål er at støtte op omkring Caféen og butikkens drift og udvikling.

KORN180 arbejder målrettet på at tilvejebringe de fornødne midler, som en virksomhed med socialøkonomiske sigte kræver for at kunne skabe vækst og bidrage innovativt til butikslivet i Esbjerg.

Frivillighed er en af grundstene i KORN180 – en ægte lyst til at indgå i arbejdsfællesskab,drift og udvikling er en væsentlig drivkraft!